477/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7§:ään, sellaisena kuin se on 23 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (36/87), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

7 §

Sen estämättä, mitä 1 momentin 3 kohdan b alakohdassa on säädetty, suoritetaan korvausta työvahingosta, joka on sattunut maatalousyrittäjän tultua sanotussa kohdassa tarkoitettuun eläkkeeseen oikeuttavasti työkyvyttömäksi, jos työvahinko on sattunut ennen kuin 30 päivää on kulunut siitä, kun maatalousyrittäjä sai tiedon eläkelaitoksen tai muutoksenhakuelimen eläkkeen myöntämistä koskevasta päätöksestä. Tiedoksisaantiin sovelletaan vastaavasti, mitä tapaturmavakuutuslain 53 c§:n 3 momentissa on säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä>kuuta 1989.

Hallituksen esitys 32/89
Sosiaalivaliok. miet. 8/89
Suuren valiok. miet. 51/89

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.