430/1989

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1989

Asetus työministeriön tehtävistä eräissä työsuojeluhallinnon alaan kuuluvissa asioissa

Työvoimaministerin esittelystä säädetään:

1 §

Työsuojeluhallinnosta annetun lain 2§:n 2 momentissa tarkoitettuja työministeriön käsiteltäviä asioita, jotka ennen 1 päivää kesäkuuta 1989 ovat kuuluneet sosiaali- ja terveysministeriölle, ovat asiat, jotka koskevat:

1)koneiden, välineiden ja muiden teknillisten laitteiden työturvallisuusmääräysten vahvistamista;

2)työympäristön kemiallisia ja fysikaalisia haittatekijöitä koskevien työturvallisuusmääräysten vahvistamista;

3)yleisten teknillisten työturvallisuusmääräysten vahvistamista eri työaloille;

4)työsuojeluneuvottelukuntaa ja työsuojelulautakuntien määräämistä;

5)tapaturmavakuutuslain 35§:n 2 momentissa tarkoitettujen työsuojelun edistämiseen käytettävien varojen jakamista;

6)merimiesten palvelu- ja opintotoimintaa;

7)metsäpalkkalautakuntaa;

8)metsäpalkka-asiain piiritarkastajien ja apulaitarkastajien piirijaon määräämistä;

9)niiden perusteiden vahvistamista, jotka työpaikan on täytettävä väliaikaisista poikkeuksista naisten yötyökieltoa koskevista säännöksistä annetun lain (955/72) 2§:n 2 momentin mukaan, ennen kuin poikkeus voidaan myöntää;

10)työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetussa laissa (608/46) ja asetuksessa (609/46) tarkoitettuja tehtäviä;

11)työsuojeluhallinnosta annetun lain 5§:ssä tarkoitettujen asiantuntijalaitosten ja erityisasiaintuntijoiden hyväksymistä ja niille suoritettavien maksujen perusteita, mikäli työministeriö ei toisin määrää;

12)työsuojeluhallinnosta annetun asetuksen 35§:n 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä; sekä

13)työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain (131/73) 30§:n 3 momentissa tarkoitettua tehtävää.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön tehtävistä eräissä työsuojeluhallinnon alaan kuuluvissa asioissa 4 päivänä toukokuuta 1973 annettu asetus (373/73).

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.