408/1989

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1989

Laki nuorten työntekijäin suojelusta annetun lain 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan nuorten työntekijäin suojelusta 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (669/67) 2§:n 1 momentin 1 kohta, sekä

muutetaan 2§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä tammikuuta 1975 annetussa laissa (61/75), näin kuuluvaksi:

2 §

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty, on sen 2 kohdassa tarkoitetuissa töissä soveltuvin osin noudatettava, mitä 5 ja 13§:ssä on työhön ottamisesta ja 16§:ssä luettelon pitämisestä säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Hallituksen esitys 16/89
Sosiaalivaliok. miet. 4/89
Suuren valiok. miet. 26/89

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.