406/1989

Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1989

Laki lukiolain 32 ja 60§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain (477/83) 32§:ään siitä 10 päivänä kesäkuuta 1988 annetulla lailla (512/88) kumotun 2 momentin tilalle uusi 2 momentti ja 60§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetulla lailla (615/85), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2-4 momentti siirtyvät 3-5 momentiksi, seuraavasti:

32 §

Koululautakunnan on annettava päätöksensä tiedoksi hakijoille kunnallislain (953/76) 32§:n 1 momentin mukaisesti asettamalla lautakunnan pöytäkirja yleisesti nähtäväksi. Valitusaika luetaan päätöksen nähtäväksi asettamisesta.


60 §

Päätökseen, jolla kouluhallitus on ratkaissut koululautakunnan päätöksestä tehdyn valituksen viran vakinaista täyttämistä koskevassa asiassa, saa hakea muutosta se, joka katsoo päätöksen loukkaavan oikeuttaan, valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Hallituksen esitys 12/89
Sivistysvaliok. miet. 3/89
Suuren valiok. miet. 22/89

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.