404/1989

Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1989

Laki tulo- ja varallisuusverolain 57§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1988 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 57§:n 19 kohta ja

lisätään sanottuun pykälään uusi 20 kohta seuraavasti:

57 §

Veronalaista tuloa ei ole:


19) avustuskassalaissa (471/42) tarkoitettujen sairauskassojen suorittamat etuudet, paitsi milloin vakuutuksen maksuista on enemmän kuin kolme neljäsosaa maksanut työnantaja tai joku muu, jonka kannalta niitä on pidettävä vastikkeena verovelvollisen suorittamasta työstä, tehtävästä tai palveluksesta;

20) valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain (666/72) nojalla valtion varoista saatu korvaus matka- ja toimeentulokustannuksista sekä taloudellisesta menetyksestä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989. Sitä sovelletaan vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 21/89
Valtiovarainvaliok. miet. 12/89
Suuren valiok. miet. 34/89

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.