403/1989

Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1989

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisajankohdasta

Verohallitus on ennakkoperintälain 10 §:n 4 ja 5 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 7 päivänä huhtikuuta 1989 annetussa laissa (315/89), määrännyt:

1 §

Ennakonpidätys toimitetaan muusta kuin rahana annetusta suorituksesta palkkakausittain lisäämällä suoritus palkkakauden rahapalkkaan.

Jos 1 momentissa tarkoitettu suoritus on satunnainen, ennakonpidätys toimitetaan samana kalenterivuonna siten, että suoritus lisätään joko sen saamista lähinnä seuraavan palkkakauden rahapalkkaan tai suoritusta seuraavien vielä jäljellä olevien palkkakausien rahapalkkaan tasasuuruisiin eriin jaettuna.

Jos 1 momentissa tarkoitetun suorituksen arvo on enintään 1 000 markkaa vuodessa, ennakonpidätys voidaan toimittaa 1 momentista poiketen kerran vuodessa viimeistään samana kalenterivuonna tapahtuvan viimeisen palkanmaksun yhteydessä.

2 §

Tulo- ja varallisuusverolain 48§:n 2 momentissa tarkoitetusta työnantajalta saadun lainan korkoedusta ja 61§:ssä tarkoitetusta henkilövakuutuksen vakuutusmaksusta syntyvästä edusta ennakonpidätys toimitetaan vähintään kerran vuodessa viimeistään samana kalenterivuonna tapahtuvan viimeisen palkanmaksun yhteydessä.

3 §

Jos työsuhde päättyy kesken kalenterivuoden, ennakonpidätys toimitetaan 1 ja 2§:ssä tarkoitetuista suorituksista viimeistään työsuhteen viimeisen palkanmaksun yhteydessä.

4 §

Työmatkan perusteella vuonna 1989 maksettavasta matkakustannusten korvauksesta toimitetaan ennakonpidätys matkan tapahduttua viimeistään matkakustannusten korvaamista lähinnä seuraavan palkkakauden palkanmaksun yhteydessä kuitenkin viimeistään vuoden 1989 aikana tapahtuvan viimeisen palkanmaksun tai matkakustannusten maksamisen yhteydessä.

Jos 1 momentissa tarkoitettu suoritus maksetaan vuonna 1990, ennakonpidätys toimitetaan viimeistään matkakustannusten korvaamista lähinnä seuraavan palkkakauden palkanmaksun yhteydessä.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1989. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 1989 toimitettavassa ennakonpidätyksessä.

Helsingissä päivänä toukokuuta 1989

Pääjohtajan estyneenä ollessa, Ylijohtaja
Paavo Paavola

Ylitarkastaja
Mirjami Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.