402/1989

Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1989

Maa- ja metsätalousministeriön päätös elävän kalan ja mädin kuljettamisen ja luovuttamisen rajoittamisesta merestä sisävesistöön

Maa- ja metsätalousministeriö on 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/82) 95§:n 2 momentin ja 7 päivänä elokuuta 1981 eläinten kuljetuksen rajoittamisesta eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi annetun asetuksen (572/81) 1§:n nojalla päättänyt:

Tarkoitus
1 §

Tämän päätöksen tarkoituksena on ehkäistä Perämerellä ja Selkämerellä esiintyvän Aeromonas salmonicida -bakteerin aiheuttaman lohikalojen paisetaudin ja Ahvenanmaalla esiintyvän kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin (IPN) sekä Itämerellä esiintyvän kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin (BKD) leviäminen merestä sisävesistöön.

Rajoitukset
2 §
Kalojen siirto merestä

Merestä pyydettyjä tai merivedessä kasvatettuja eläviä kaloja, myös nahkiaisia, saadaan siirtää Suomen sisävesistöön tai sisäveden varrella olevaan kalanviljelylaitokseen vain maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston luvalla.

3 §
Kalojen siirto joesta

Mereen laskevasta joesta alimman nousuesteen alapuolelta pyydettyjä tai edellämainitulla alueella kasvatettuja eläviä kaloja, myös nahkiaisia, saadaan siirtää joen alimman nousuesteen yläpuolelle, muualle Suomen sisävesistöön tai sisäveden varrella olevaan kalanviljelylaitokseen vain maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston luvalla.

4 §
Mädin siirto

Merestä tai mereen laskevasta joesta alimman nousuesteen alapuolelta pyydetyn tai edellämainitulla alueella kasvatetun lohen, kirjolohen, taimenen ja nieriän mätiä saadaan ottaa haudottavaksi ja edelleen poikaskasvatukseen vain, mikäli se desinfioidaan vastalypsettynä ja silmäpisteasteella jodiliuoksella, jonka aktiivin jodin pitoisuus on 100 ppm, vähintään 10 minuutin ajan. Mädin käsittelyssä tulee lisäksi noudattaa valtion eläinlääketieteellisen laitoksen antamia ohjeita.

Merestä tai mereen laskevasta joesta alimman nousuesteen alapuolelta pyydetyn tai edellämainitulla alueella kasvatetun siian mätiä saadaan ottaa haudottavaksi ja edelleen poikaskasvatukseen vain, mikäli se desinfioidaan silmäpisteasteella jodiliuoksella, jonka aktiivin jodin pitoisuus on 100 ppm, vähintään 10 minuutin ajan. Mädin käsittelyssä tulee lisäksi noudattaa valtion eläinlääketieteellisen laitoksen antamia ohjeita.

Päätöksen määräyksistä poikkeaminen
5 §

Tämän päätöksen määräyksistä voidaan poiketa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston erityisistä syistä antamalla luvalla.

Voimaantulo
6 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1989.

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1989

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.