400/1989

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 1989

Valtioneuvoston päätös vientitakuusta perittävän maksun yleisistä perusteista annetun päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä muuttanut 13 päivänä maaliskuuta 1980 vientitakuusta perittävän maksun yleisistä perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen (199/80) 1 a§:n 2 ja 3 momentin sekä 2-4§:n,

sellaisena kuin ne ovat, 1 a§:n 2 ja 3 momentti sekä 3§ 29 päivänä tammikuuta 1981 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (78/81), 2§ 26 päivänä marraskuuta 1981 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (804/81) ja 4§ 24 päivänä tammikuuta 1985 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (69/85), seuraavasti:

1 a §

Takuumaksu on laskettava takuuseen hyväksytystä kauppahinnan osasta.

Takuumaksuksi on määrättävä vähintään 0,05 %. Takuumaksuksi voidaan määrätä enintään 1,0 % takuumaksuajan ollessa enintään 6 kuukautta, enintään 5,0 % takuumaksuajan ollessa enintään 5 vuotta, enintään 9,0 % takuumaksuajan ollessa enintään 10 vuotta ja enintään 14,0 % takuumaksuajan ollessa enintään 15 vuotta. Takuumaksuajan ylittäessä 15 vuotta takuumaksu voidaan määrätä tästä korotettavaksi enintään 0,3 prosenttiyksikköä kutakin 15 vuoden takuumaksuajan ylittävää 6 kuukauden ajanjaksoa kohti.

2 §

Kun valtion vientitakuu myönnetään vientitakuulain 2§:n 4 kohdan nojalla pankille tai muulle luotonantajalle sellaisen luoton vakuudeksi, joka on myönnetty viejälle viennin rahoittamista varten, peritään takuusta takuumaksuna luottoajasta ja velallisen luottokelpoisuudesta riippuen vähintään 0,1 % ja enintään 1,0 % vuodelta laskettuna viejälle myönnetyn luottorajan tai takuuseen kuuluvan luoton määrästä.

3 §

Kun valtion vientitakuu myönnetään vientitakuulain 2§:n 4 kohdan nojalla pankille tai muulle luotonantajalle sellaisen luoton vakuudeksi, joka on myönnetty vientituotteen ostamista varten ulkomaiselle tilaajalle tai muulle velalliselle, peritään takuusta takuumaksu soveltuvin osin samojen perusteiden mukaan kuin edellä 1 ja 1 a§:ssä on määrätty, kuitenkin niin, että takuumaksu lasketaan takuuseen kuuluvan luoton määrästä.

4 §

Kun valtion vientitakuu myönnetään vientitakuulain 2§:n 8 kohdan nojalla sen varalta, että viejän puolesta ulkomaisen tilaajan hyväksi annettu vakuus otetaan käyttöön tai lain 2§:n 4 kohdan nojalla vakuuden vastavakuudeksi vakuuden antajalle, peritään takuusta takuumaksuna vähintään 0,2 % ja enintään 2,0 % vuodelta.

Takuumaksua määrättäessä on otettava huomioon takuun antaman suojan laajuus sekä vakuuden edunsaajan ja edunsaajan maan luottokelpoisuus.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1989.

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 1989

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Nuorempi hallitussihteeri
Eeva-Liisa Virkkunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.