394/1989

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1989

Laki työnvälityslain 17§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 2 päivänä kesäkuuta 1959 annetun työnvälityslain 17§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (652/85), näin kuuluvaksi:

17 §

Joka harjoittaa luvatta työnvälitystä hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä, on tuomittava työnvälitysrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Samoin on tuomittava se, joka luvatta välittää tai vuokraa taikka julkisesti ilmoittaa välittävänsä tai vuokraavansa työntekijöitä ulkomaille tai ulkomailta Suomeen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Hallituksen esitys 240/89
Sosiaalivaliok. miet. 1/89
Suuren valiok. miet. 23/89

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.