368/1989

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1989

Valtiovarainministeriön päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta

Valtiovarainministeriö on Suomen Tasavallan sekä Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä 21 päivänä maaliskuuta 1973 annetun lain (243/73) nojalla päättänyt:

1 §

Suomen ja muiden Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovelletaan Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention 32 artiklassa tarkoitetun neuvoston tämän päätöksen liitteenä olevaa alkuperäsääntöjen muutosta koskevaa päätöstä n:o 1/1989 1 päivästä toukokuuta 1989.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1989. Tällä päätöksellä kumotaan 28 päivänä huhtikuuta 1987 annettu valtiovarainministeriön päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä (430/87).

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1989

Ministeri
Ulla Puolanne

Esittelijä
Sven Långström

(Suomennos)

LIITE

NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1/19891)

Hyväksytty 6. kokouksessa 13 päivänä huhtikuuta 1989

Konvention B-liitteen 8 artiklan ja B-liitteen 6 liitteen muuttaminen

Neuvosto,

joka ottaa huomioon konvention 4 artiklan 5 kohdan,

on päättänyt:

1.Konvention B-liitteen 8 artiklaa muutetaan seuraavasti:

a)Kohdassa 1 c) oleva luku ''4400'' korvataan luvulla ''4800''.

b)Kohdassa 2 a) oleva luku ''310'' korvataan luvulla ''340''.

c)Kohdassa 2 b) oleva luku ''880'' korvataan luvulla ''960''.

2.Konvention B-liitteen 6 liitteessä luetelluille valuutoille ilmoitetut määrät muutetaan seuraaviksi:

Itävallan shillinki 14,5957
Suomen markka 4,89492
Islannin kruunu 53,54166
Norjan kruunu 7,66577
Ruotsin kruunu 7,11694
Sveitsin frangi 1,75948

3.Tämän päätöksen mukaiset muutokset >tulevat voimaan 1 päivänä toukokuuta 1989.

4.Pääsihteeri tallettaa tämän päätöksen >tekstin Ruotsin hallituksen huostaan.

1) Voimassa olevat konvention B-liitettä koskevat yhteisneuvoston päätökset 4/77 (261/78), 5/78 (1133/78), 6/80 (589/81) ja aikaisemmat neuvoston päätökset 8/86 (669/86), 4/87 (569/87), 13/87 (38/88), 13-15/88 (1093/88)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.