354/1989

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1989

Laki Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67§:ssä ja 69§:n 1 momentissa määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §
Edustajien valinta

Eduskunta valitsee jokaisilla varsinaisilla valtiopäivillä keskuudestaan viisi edustajaa ja yhtä monta varaedustajaa Euroopan neuvoston parlamentaariseen yleiskokoukseen.

Vaalin toimittaa eduskunta, jos se on vaalista yksimielinen. Jollei eduskunta voi sopia valittavista, toimittavat vaalin valitsijamiehet. Jos valitsijamiehet eivät ole vaalista yksimielisiä, vaali on toimitettava suhteellisen vaalitavan mukaan.

2 §
Toimikausi

Edustajien toimikausi alkaa heti, kun heidät on valittu, ja jatkuu, kunnes uusi vaali on toimitettu.

3 §
Edustajien järjestäytyminen

Edustajat muodostavat Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan. Valtuuskunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

4 §
Edustajien tehtävät

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet ja tarvittaessa varajäsenet osallistuvat Suomen edustajina neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toimintaan järjestön perussäännössä tarkoitetulla tavalla.

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta antaa vuosittain eduskunnalle kertomuksen parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta.

5 §
Sihteeri ja muu henkilöstö

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan sihteerin ja muun henkilöstön määrää eduskunnan kansliatoimikunta valtuuskuntaa kuultuaan.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko>kuuta 1989.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 18/89
Ulkoasiainvaliok. miet. 17/89
Suuren valiok. miet. 39/89

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.