330/1989

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1989

Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistoista

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään:

Piiritoimistot ja niiden tehtävät
1 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan kuuluvien tässä asetuksessa tarkoitettujen yrityspalvelutehtävien alueellista hoitamista varten toimii ministeriön alaisina yrityspalvelun piiritoimistoja (kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelu).

Piiritoimistojen alaisina voi olla paikallistoimistoja. Paikallistoimiston perustamisesta päättää kauppa- ja teollisuusministeriö.

2 §

Piiritoimistojen toiminta-alueen rajat noudattavat läänin rajoja lukuun ottamatta jäljempänä mainittavia poikkeuksia:

1) Satakunnan piiritoimiston toiminta-alueeseen kuuluvat Euran, Eurajoen, Harjavallan, Honkajoen, Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kiikoisten, Kiukaisten, Kodisjoen, Kokemäen, Kullaan, Köyliön, Lapin, Lavian, Luvian, Merikarvian, Nakkilan, Noormarkun, Pomarkun, Porin, Punkalaitumen, Rauman, Rauman maalaiskunnan, Siikaisten, Säkylän, Ulvilan ja Vampulan kunnat;

2) Turun piiritoimiston toiminta-alueeseen kuuluvat Ahvenanmaan lääni sekä Turun ja Porin läänin kunnat lukuun ottamatta Satakunnan ja Pirkanmaan piiritoimistojen toiminta-alueeseen kuuluvia kuntia;

3) Pirkanmaan piiritoimiston toiminta-alueeseen kuuluvat Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Kihniön, Kuhmalahden, Kuoreveden, Kurun, Kylmäkosken, Lempäälän, Luopioisten, Längelmäen, Mouhijärven, Mäntän, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sahalahden, Suodenniemen, Tampereen, Toijalan, Urjalan, Valkeakosken, Vammalan, Vesilahden, Viialan, Viljakkalan, Vilppulan, Virtain, Ylöjärven ja Äetsän kunnat;

4) Etelä-Hämeen piiritoimiston toiminta-alueeseen kuuluvat Hämeen läänin kunnat lukuun ottamatta Pirkanmaan piiritoimiston toiminta-alueeseen kuuluvia kuntia;

5) Kainuun piiritoimiston toiminta-alueeseen kuuluvat Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vuolijoen kunnat; sekä

6) Oulun piiritoimiston toiminta-alueeseen kuuluvat Oulun läänin kunnat lukuun ottamatta Kainuun piiritoimiston toiminta-alueeseen kuuluvia kuntia.

3 §

Piiritoimiston tehtävänä on toimialueellaan huolehtia erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten edistämistä tarkoittavista valtion toimenpiteistä.

Tehtävänsä suorittamiseksi piiritoimiston tulee:

1) tehdä valtionavustuksien myöntämistä, maksamista ja takaisinperimistä koskevia päätöksiä siten kuin erikseen säädetään tai määrätään;

2) antaa lausuntoja valtion tukitoimenpiteitä koskevista hakemuksista;

3) huolehtia yrittäjien koulutus- ja neuvontatoiminnan järjestämisestä sekä toimeksiannosta muista alueen yritystoiminnan kehittämishankkeista;

4) olla yhteydessä tehtävänsä suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä toiminta-alueensa valtion ja kuntien viranomaisiin sekä elinkeinoelämän järjestöihin;

5) suorittaa piiritoimistojen toimialaan kuuluvia selvityksiä ja tutkimuksia;

6) tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja muista piiritoimistojen toimialaan kuuluvista kysymyksistä; sekä

7) suorittaa muut sille säädetyt sekä valtioneuvoston ja kauppa- ja teollisuusministeriön antamat tehtävät.

Piiritoimistojen tehtävien järjestämisestä annetaan tarkempia määräyksiä piiritoimiston työjärjestyksessä. Sen vahvistaa piiripäällikkö.

Piiritoimistojen virkamiehet
4 §

Piiritoimistoissa on piiripäällikkö. Piiritoimistoissa voi myös olla apulaispiiripäälliköitä ja yritystutkijoita. Lisäksi piiritoimistossa voi olla yritysneuvojia, neuvojia, osastosihteereitä, toimistosihteereitä ja toimistovirkailijoita sekä tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa. Piiritoimistossa voi olla myös sellaista henkilökuntaa, jonka palkkaamiseen tarvittavat varat on piiritoimistolle osoitettu erikseen.

Asiain käsittely
5 §

Piiritoimistolle kuuluvat asiat ratkaisee piiripäällikkö, joka myös johtaa ja valvoo piiritoimiston toimintaa.

Kelpoisuus virkoihin, virkojen täyttäminen ja virkavapauden myöntäminen
6 §

Kelpoisuusvaatimuksena piiritoimiston virkoihin on:

1) piiripäälliköllä ja apulaispiiripäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys yritystoimintaan;

2) yritystutkijalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys yritystoimintaan;

3) yritysneuvojalla ja neuvojalla virkaan soveltuva korkeakoulu- tai opistotason tutkinto; sekä

4) muilla virkamiehillä sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

7 §

Piiripäällikön nimittää valtioneuvosto ja apulaispiiripäällikön kauppa- ja teollisuusministeriö. Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa piiripäällikkö.

Piiritoimiston virkojen, piiripäällikön virkaa lukuunottamatta, ja työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan sijoittamisesta piiritoimistoihin päättää kauppa- ja teollisuusministeriö. Piiritoimiston on hyvissä ajoin ennen viran tai tehtävän täyttämiseen ryhtymistä ilmoitettava tästä ministeriölle. Ilmoitus on tehtävä myös silloin, kun piiritoimisto päättää viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta avoinna olevaan virkaan tai viran hoitamisesta virkavapauden aikana.

8 §

Virkavapauden sekä virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilöstölle myöntää piiripäällikkö. Apulaispiiripäällikön yli vuoden pituisen harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää kuitenkin kauppa- ja teollisuusministeriö. Piiripäällikölle virkavapauden myöntää kauppa- ja teollisuusministeriö.

Avoimena olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se, joka myöntää siitä virkavapauden.

9 §

Piiripäällikön estyneenä ollessa hoitaa hänen tehtäviään kauppa- ja teollisuusministeriön määräämä henkilö.

Voimaantulo
10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989.

Tällä asetuksella kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön teollisuuspiireistä 18 päivänä kesäkuuta 1971 annettu asetus (498/71) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Teollisuuspiireihin nimitetty tai otettu henkilökunta jatkaa ilman eri toimenpiteitä tämän asetuksen mukaisissa vastaavissa tehtävissä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.