320/1989

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1989

Asetus eräistä lohenkalastusta koskevista rajoituksista vuonna 1989

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/82) 31§:n ja 32§:n sekä 15 päivänä marraskuuta 1974 Suomen kalastusvyöhykkeestä annetun lain (839/74) 4§:n nojalla:

1 §

Kalastusasetuksen 8§:ssä tarkoitetut isotrysät ja muut lohenpyyntiin erityisesti soveltuvat langasta kudotut pyydykset, lukuun ottamatta ajoverkkoja Suomen aluevesien ulkopuolella, saadaan asettaa pyyntiin meressä Pohjanlahdella leveysasteiden 60°43,1'N ja 62°30'N välisellä alueella aikaisintaan 10 päivänä kesäkuuta, leveysasteiden 62°30'N ja 64°10'N välisellä alueella aikaisintaan 15 päivänä kesäkuuta sekä leveysasteen 64°10'N pohjoispuolella aikaisintaan 19 päivänä kesäkuuta.

Johtolaitteet, vaajat sekä muut sellaiset pyydysten osat, jotka eivät kalasta, saadaan asettaa veteen seitsemän vuorokautta 1 momentissa mainittuja aikoja aikaisemmin.

Edellä 1 momentissa mainittu rajoitus ei kuitenkaan koske silakan ja muikun pyyntiin käytettäviä isojarysiä, joiden silmäkoko ei ole suurempi kuin 56 millimetriä johtolaitetta lukuun ottamatta. Rajoitus ei myöskään koske ahvenen, hauen, lahnan, siian ja muun vastaavan suomukalan pyyntiin käytettäviä isojarysiä, lukuun ottamatta Simojoen edustaa meressä viiden kilometrin säteellä Simojoen suusta mitattuna.

Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan mitä eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta yleisellä vesialueella meressä sekä Suomen kalastusvyöhykkeellä annetussa asetuksessa (411/83) on säädetty.

2 §

Simojoessa on kalastus Portimojärven luusuaan saakka kielletty kosteverkolla eli laiskalla ja verkolla tai liikkuvalla rihmapyydyksellä, jonka silmäkoko on suurempi kuin 110 millimetriä tai solmuväli suurempi kuin 55 millimetriä. Muulla verkolla ja liikkuvalla rihmapyydyksellä lukuun ottamatta siian lippoamista kalastaminen on kielletty perjantain kello 18.00 ja maanantain kello 18.00 välisenä aikana.

Kaikenlainen kalastus Simojoessa, lukuun ottamatta hauen ja mateen koukku- ja mertakalastusta, nahkiaisen pyyntiä sekä siian lippoamista, on kielletty syyskuun 1 päivän alusta marraskuun 15 päivän loppuun.

3 §

Suomen aluevesillä, lukuun ottamatta Suomenlahtea, merilohen ja meritaimenen kalastus siimoilla on kielletty 1§:ssä mainituilla alueilla aikana, jolloin isorysäpyynti on kielletty.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä huhti>kuuta 1989 ja on voimassa vuoden 1989 loppuun.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.