293/1989

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1989

Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantuminen ehkäisemisestä 16 päivänä syyskuuta 1983 annetun asetuksen 1§:n 19 kohta, sellaisena kuin se on 20 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa asetuksessa (324/87), näin kuuluvaksi:

1 §
Määritelmiä

Aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annettua lakia (300/79), jäljempänä alusjätelaki, ja tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan:


19)muilla erikoisalueilla Välimerta, Mustaamerta, Punaistamerta, Persianlahtea ja Adeninlahtea, joista tarkoitetaan:

a)Välimerellä varsinaista Välimerta lahtineen ja sisämerineen; raja Välimeren ja Mustanmeren välillä on leveysaste 41° P ja lännessä Gibraltarin salmet pituusasteeltaan 5°36§mn L;

b)Mustallamerellä varsinaista Mustaamerta; raja Mustanmeren ja Välimeren välillä on leveysaste 41° P;

c)Punaisellamerellä varsinaista Punaistamerta mukaan lukien Suezin- ja Aqabanlahdet; eteläisenä rajana on Ras si Ane'n (12°28,5§mn P, 43°19,6§mn I) ja Husn Murad'in (12°40,4§mn P, 43°30,2§mn I) välinen loksodromi;

d)Persianlahdella Ras al Hadd'in (22°30§mn P, 59°48§mn I) ja Ras al Fasteh'in (25°04§mn P, 61°25§mn I) välisen loksodromin luoteispuolella olevaa merialuetta; ja

e)Adeninlahdella Punaisenmeren ja Arabianmeren välistä Adeninlahden osaa, jonka läntisenä rajana on Ras si Ane'n (12°28,5§mn P, 43°19,6§mn I) ja Husn Murad'in (12°40,4§mn P, 43°30,2§mn I) välinen loksodromi ja itäisenä rajana Ras Asir'in (11°50§mn P, 51°16,9§mn I) ja Ras Fartak'in (15°35§mn P, 52°13,8§mn I) välinen loksodromi;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1989.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.