276/1989

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1989

Asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen muuttamisesta

Pääministerin esittelystä muutetaan valtioneuvoston kansliasta 24 päivänä helmikuuta 1984 annetun asetuksen 9§:n 1 momentti, 10§ ja 19§:n 3 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 9§:n 1 momentti ja 19§:n 3 kohta 26 päivänä elokuuta 1988 annetussa asetuksessa (754/88) sekä 10§ muutettuna mainitulla asetuksella ja 15 päivänä tammikuuta 1988 annetulla asetuksella (31/88), seuraavasti:

9 §

Valtioneuvoston kansliassa on sopimuspalkkainen kansliapäällikön, yleisen osaston osastopäällikkönä toimivan hallitusneuvoksen, yleisen osaston hallinnollisen toimiston toimistopäällikkönä toimivan hallitusneuvoksen ja yleisen osaston käännöstoimiston toimistopäällikön virka. Lisäksi kansliassa on tiedotuspäällikön, kehittämispäällikön, apulaistiedotuspäällikön, vanhemman ja nuoremman hallitussihteerin, käännöstoimiston apulaistoimistopäällikön, erikoistutkijan, suunnittelijan, atk-suunnittelijan, tiedottajan, tiedotussuunnittelijan, ylikielenkääntäjän, kielenkääntäjän, informaatikon, arkistonhoitajan, kamreerin, esittelysihteerin, ylikirjaajan, apulaistiedotussihteerin, osastosihteerin, notaarin, kirjaajan, apulaiskamreerin, apulaistarkastajan, autonkuljettajien esimiehen, ylivirastomestarin, istuntovirastomestarin, virastomestarin, vahtimestarin, nuoremman vahtimestarin, toimistosihteerin, lähettäjän, toimistovirkailijan, autonkuljettajan, arkistoapulaisen, arkistovalokuvaajan, konekirjoittajan sekä lähetin virkoja.


10 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys julkishallintoon,

2) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty,

3) kehittämispäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalueeseen,

4) tiedotuspäälliköllä ja apulaistiedotuspäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto sekä laaja kokemus tiedotustoiminnasta tai pitkäaikainen ja laaja kokemus tiedotustoiminnasta sekä perehtyneisyys viran tehtäväalueeseen,

5) käännöstoimiston toimistopäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto, apulaistoimistopäälliköllä ja ylikielenkääntäjällä ylempi korkeakoulututkinto, kuitenkin vähintään yhdellä apulaistoimistopäälliköllä ja yhdellä ylikielenkääntäjällä oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä jokaisella molempien kotimaisten kielten täydellinen hallitseminen,

6) toisella erikoistutkijalla ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys hallintotehtäviin ja toisella erikoistutkijalla korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys sanastotyöhön,

7) suunnittelijalla ja tiedotussuunnittelijalla ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalueeseen,

8) tiedottajalla korkeakoulututkinto tai muu virkaan soveltuva tutkinto ja kokemus tiedotustoiminnasta taikka pitkäaikainen kokemus tiedotustoiminnasta ja perehtyneisyys viran tehtäväalueeseen,

9) atk-suunnittelijalla korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys automaattiseen tietojenkäsittelyyn,

10) kielenkääntäjällä korkeakoulututkinto tai kieli-instituutissa suoritettu tutkinto sekä molempien kotimaisten kielten täydellinen hallitseminen,

11) informaatikolla korkeakoulututkinto ja kirjastoammatillinen tutkinto tai sitä vastaava koulutus sekä perehtyneisyys tietopalvelutoimintaan,

12) arkistonhoitajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä toisella arkistonhoitajalla lisäksi ylempi arkistotutkinto,

13) kamreerilla korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys valtion maksuliikkeeseen ja kirjanpitoon,

14) ylikirjaajalla, notaarilla ja esittelysihteerillä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto, sekä

15) osastosihteerillä ja kirjaajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai muu soveltuva tutkinto, minkä lisäksi pääministerin ja ministerin sihteereinä toimivilta osastosihteereiltä vaaditaan riittävä taito suullisesti ja kirjallisesti käyttää ruotsin ja englannin kieltä.

19 §

Osastopäällikkö ratkaisee, jollei valtioneuvoston ohjesäännön 32§:stä muuta johdu, valtioneuvoston kansliassa päätettävät asiat, jotka koskevat:


3) apulaistiedotussihteerin, apulaiskamreerin, apulaistarkastajan, autonkuljettajien esimiehen, ylivirastomestarin, istuntovirastomestarin, virastomestarin, vahtimestarin, toimistosihteerin, lähettäjän, kirjanpitäjän, toimistovirkailijan, autonkuljettajan, arkistoapulaisen, arkistovalokuvaajan, konekirjoittajan, lähetin ja muiden vastaavien virkamiesten sekä vastaavan työsopimussuhteisen henkilöstön nimittämistä tai ottamista sekä irtisanomista,Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1989.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.