270/1989

Annettu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 9 luvun otsikko sekä

lisätään sanottuun lukuun uusi 106 a§ seuraavasti:

9 luku

Muutoksenhaku sekä valtuutus- ja voimaantulosäännökset

106 a §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta poliisin ja lääninhallituksen antamaan päätökseen on voimassa, mitä 2 ja 3 momentissa säädetään, jollei toisin ole erikseen säädetty.

Poliisin antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninoikeuteen. Opetus- ja harjoituslupaa koskevasta poliisin päätöksestä valitetaan kuitenkin lääninhallitukseen. Autokoululuvan saamista koskevasta lääninhallituksen päätöksestä valitetaan liikenneministeriöön.

Poliisin ja lääninhallituksen antama päätös voidaan panna täytäntöön valituksesta huolimatta. Muutoin muutoksenhaussa noudatetaan, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

Lääninoikeudessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat valitukset, jotka lain voimaantulon jälkeen kuuluvat lääninhallituksen toimivaltaan, siirretään käsiteltäviksi asianomaisessa lääninhallituksessa.

Hallituksen esitys 65/88
Toisen lakivaliok. miet. 12/88
Suuren valiok. miet. 157/88

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.