269/1989

Annettu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Laki poronhoitolain 43§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä kesäkuuta 1948 annetun poronhoitolain 43§, sellaisena kuin se on 16 päivänä joulukuuta 1949 annetussa laissa (772/49), näin kuuluvaksi:

43 §

Paliskunnan päätökseen saa jokainen hakea muutosta sillä perusteella, että päätös loukkaa hänen oikeuttaan. Paliskunnan osakas saa hakea muutosta päätökseen myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai muutoin on lainvastainen. Valitus tehdään lääninoikeudelle.

Jos poroisäntä on kieltäytynyt ottamasta paliskunnan kokousta koskevaan kuulutukseen asiaa, joka hänelle on todistettavasti ilmoitettu, saa kieltäytymisestä valittaa lääninoikeuteen.

Paliskuntain yhdistyksen päätökseen saa se, jota päätös koskee, hakea muutosta sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai muutoin on lain taikka yhdistyksen sääntöjen vastainen. Valitus tehdään Lapin lääninoikeudelle.

Valitusaika luetaan pöytäkirjan tarkastamisesta, jos valittaja on ollut läsnä kokouksessa, jossa valituksen kohteena oleva päätös on tehty. Muutoin muutoksenhaussa noudatetaan, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

Hallituksen esitys 65/88
Toisen lakivaliok. miet. 12/88
Suuren valiok. miet. 157/88

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.