261/1989

Annettu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Laki kunnallisista yleissairaaloista annetun lain 44§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kunnallisista yleissairaaloista 29 päivänä lokakuuta 1965 annetun lain 44§, sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä heinäkuuta 1975 ja 27 päivänä elokuuta 1976 annetuilla laeilla (595/75 ja 751/76), näin kuuluvaksi:

44 §

Edellä 20§:ssä tarkoitetun toimikunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla lääninoikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Toimivaltainen tässä laissa tarkoitetuissa asioissa on se lääninoikeus, jonka tuomiopiirissä kysymyksessä olevan kuntainliiton kotipaikka on. Kuntainliiton kotipaikan lääninhallitus antaa 20§:n 1 momentissa tarkoitetun suostumuksen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

Hallituksen esitys 65/88
Toisen lakivaliok. miet. 12/88
Suuren valiok. miet. 157/88

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.