231/1989

Annettu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Asetus työllisyyskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Työvoimaministerin esittelystä

muutetaan työllisyyskoulutuksesta 27 päivänä helmikuuta 1976 annetun asetuksen (206/76) 3§:n 1 momentti, 4§, 41§ ja 43§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3§:n 1 momentti 13 päivänä toukokuuta 1988 annetussa asetuksessa (415/88) ja 43§:n 1 momentti 27 päivänä maaliskuuta 1986 annetussa asetuksessa (256/86), sekä

lisätään 2§:ään uusi 2 momentti, 30§:ään uusi 2 momentti ja 31§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §

Työvoimaministeriö vahvistaa ne yleiset ehdot, joilla työvoimapiirien toimistot voivat tilata korkeakouluilta työllisyyskoulutusta.

3 §

Ammattikasvatushallitus vahvistaa työllisyyskoulutuksen koulutus- ja opetussuunnitelmat sekä antaa tarkemmat määräykset opetuksen järjestämisestä, ei kuitenkaan korkeakoulujen järjestämän työllisyyskoulutuksen osalta.


4 §

Opetuksessa käytettävät oppikirjat ja siihen verrattavan oppimateriaalin hyväksyy ja opetusryhmän suuruuden vahvistaa ammattikasvatushallitus, ei kuitenkaan korkeakoulujen järjestämän työllisyyskoulutuksen osalta.

30 §

Korkeakoulujen järjestämään työllisyyskoulutukseen valitsee oppilaat työvoimaviranomainen. Työvoimaministeriö voi tarvittaessa antaa määräyksiä valitsemisen perusteista ja valitsemismenettelystä.

31 §

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, ei koske korkeakoulujen järjestämiä kursseja.

41 §

Kurssille osoitettaessa vaadittavat lääkärintutkimukset ja soveltuvuuden arvioinnit ovat kurssille pyrkijälle ilmaiset, mikäli ne eivät tule muulla tavoin kurssilaiselle korvatuiksi. Jos oppilas sairastuu kurssiaikana, korvataan hänelle sairauden hoidosta aiheutuvat kulut kurssin järjestäjän toimesta siltä osin kuin niitä ei korvata sairausvakuutuslainsäädännön nojalla. Oppilaalle kurssiaikana järjestettävästä muusta terveydenhuollosta ja vaapaa-ajan harrastusmahdollisuuksista määrää ammattikasvatushallitus.

43 §

Kurssille osoitettaessa vaadittavan lääkärintutkimuksen ja soveltuvuuden arvioinnin maksaa työvoimaviranomainen. Ammatillinen kurssikeskus maksaa koulutustuen perusosan ja lisätuen sekä erityistuen.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1989.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.