138/1989

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Asetus valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 6 ja 7§:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain täytäntöönpanosta 29 päivänä joulukuuta 1922 annetun asetuksen (312/22) 6§:n 2 momentti sekä

lisätään 7§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 20 päivänä joulukuuta 1935, 21 päivänä elokuuta 1959 ja 30 päivänä syyskuuta 1960 annetuilla asetuksilla (419/35, 345/59 ja 391/60), uusi näin kuuluva 4 momentti:

7 §

Oikeusministeriö päättää, minkälaista kielitaitoa vaaditaan tuomioistuinten, maistraattien, syyttäjänvirastojen ja ulosottovirastojen kansliahenkilökunnalta, haastemiehiltä, avustavilta ulosottomiehiltä ja vahtimestareilta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.