114/1989

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Laki laivanrakennus- ja laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan laivanrakennus- ja laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista 24 päivänä heinäkuuta 1972 annetun lain 1§:n 1 momentti, 2§:n 3 momentti sekä 4 ja 5§,

sellaisina kuin ne ovat, 1§:n 1 momentti, 2§:n 3 momentti ja 5§ 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1094/85) sekä 4§ ja 27 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (811/81), näin kuuluviksi:

1 §

Suomalaisille laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettyjen luottojen vakuudeksi Valtiontakuukeskus voi myöntää valtiontakauksia siten kuin tässä laissa säädetään.


2 §

Valtiontakausta ei myönnetä sellaisen velan pääoman vakauttamiseen, jonka antajana tai takaajana on muu kotimainen luottolaitos kuin Valtiontakuukeskus. Tällaisen luoton korkojen maksamiseen käytetylle luotolle voidaan kuitenkin erityisistä syistä myöntää valtiontakaus.

4 §

Valtiontakaukselle on annettava Valtiontakuukeskuksen hyväksymä vastavakuus, joka on luovutettava takuukeskuksen haltuun. Takuukeskus voi hyväksyä vastavakuuden, joka ei ole turvaava.

Valtiontakaus voidaan erityisestä syystä antaa myös 1 momentissa tarkoitettua vastavakuutta vaatimatta.

5 §

Takausluottoja saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta enintään 3 000 miljoonan markan määrä korkoja ja muita pääoman lisäksi mahdollisesti maksettavia suorituksia mukaan lukematta. Ulkomaisen luoton määrä lasketaan Suomen Pankin kyseiselle valuutalle vahvistaman, takauksen antamishetkellä voimassa olevan myyntikurssin mukaan. Suomen Pankin kurssilistasta pysyvästi puuttuvan valuutan kurssi lasketaan käyttäen tämän valuutan takauksen antamisajankohtana käypää kansainvälistä kurssia sellaisessa valuutassa, jolle on käytettävissä Suomen Pankin kurssi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys>kuuta 1989. Lain 5§ tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Hallituksen esitys 201/88
Valtiovarainvaliok. miet. 77/88
Suuren valiok. miet. 199/88

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.