112/1989

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Laki vientitakuulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä syyskuuta 1962 annetun vientitakuulain (479/62) 4 a, 5, 6, 7 ja 8§,

sellaisena kuin niistä ovat 4 a§ 4 päivänä syyskuuta 1981 annetussa laissa (596/81) ja 7§ 29 päivänä elokuuta 1969 annetussa laissa (532/69), ja

muutetaan 2§:n 1 momentin 4 kohta ja 4§, näistä 2§:n 1 momentin 4 kohta sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (1106/83), näin kuuluviksi:

2 §

Valtion vientitakuu viennin yhteydessä mahdollisesti syntyvän tappion korvaamiseksi voidaan myöntää:


4) luoton vakuudeksi pankille tai muulle luotonantajalle taikka vastavakuudeksi luoton takaajalle, milloin luotto on myönnetty viejälle viennin tai 3 kohdassa tarkoitetun markkinoimistoimenpiteen rahoittamista varten, taikka vientituotteen ostamista varten ulkomaiselle tilaajalle tai muulle velalliselle taikka 8 kohdassa tarkoitetun vakuuden vastavakuudeksi vakuuden antajalle.


4 §

Tämän lain täytäntöönpano ja soveltaminen on Valtiontakuukeskuksesta 3 päivänä helmi kuuta 1989 annetussa laissa (111/89) tarkoitetun Valtiontakuukeskuksen tehtävänä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989. Lain 2§:n 1 momentin 4 kohta tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Hallituksen esitys 201/88
Valtiovarainvaliok. miet. 77/88
Suuren valiok. miet. 199/88

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.