95/1989

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön järjestämästä pienten ja keskisuurten yritysten liikkeenjohdollisesta koulutuksesta perittävistä maksuista annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan kauppa- ja teollisuusministeriön järjestämästä pienten ja keskisuurten yritysten liikkeenjohdollisesta koulutuksesta perittävistä maksuista 22 päivänä joulukuuta 1983 annetun asetuksen (1114/83) 2§:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

2 §

Koulutustilaisuuteen osallistumisesta peritään koulutuspalvelun tilaajalta maksu, joka vastaa koulutustilaisuuden järjestämisestä valtiolle aiheutuvia valtion maksuperustelain (980/73) 2§:n 1 momentissa tarkoitettuja kokonaiskustannuksia. Valtion maksuperustelain 2§:n 2 momentissa mainituilla perusteilla saadaan koulutustilaisuudesta periä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä myös omakustannusarvoa alempi maksu. Alempi maksu voidaan periä silloin, kun koulutus on tarkoitettu toimintaansa aloittaville yrityksille tai yritysneuvontaa harjoittaville henkilöille taikka kun koulutukseen liittyy yrityskohtaista työskentelyä ja konsultointia. Tällöin maksut on kuitenkin määrättävä siten, että ne kattavat noin 50 prosenttia valtion näistä koulutustilaisuuksista kouluttajille maksamista palkkioista. Koulutuspalvelujen tilaajalta peritään kuitenkin vähintään 100 markkaa koulutettavan koulutuspäivää kohden.Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 1989.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.