55/1989

Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1989

Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja kantopalkkioista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 6§:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on muuttanut eräiden verojen maksupaikoista ja kantopalkkioista 29 päivänä kesäkuuta 1987 annetun valtiovarainministeriön päätöksen 6§:n 1 ja 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat 9 päivänä lokakuuta 1987 annetussa valtiovarainministeriön päätöksessä (774/87), näin kuuluviksi:

6 §
Rahana maksettava leimavero

Asiakirjasta suoritettava leimavero voidaan maksaa rahana postisiirtoliikettä välittävään postitoimipaikkaan, Postipankki Oy:hyn tai lääninhallitukseen.

Pankki tai muu sellainen yhteisö, joka yksinomaan tai muun toiminnan ohella säännöllisesti harjoittaa arvopaperien myyntiä tai vaihtoa omaan lukuunsa tai komissiotoimin, saa suorittaa arvopaperipörssin ulkopuolella tapahtuvista arvopapereiden myynneistä tai vaihdoista maksettavan leimaveron yhtenä eränä edellä 1 momentissa tarkoitettuihin maksupaikkoihin.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1989.

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1989

Ministeri
Ulla Puolanne

Hallitusneuvos
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.