47/1989

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1989

Elinkeinohallituksen päätös elintarvikelisäaineista annetun elinkeinohallituksen päätöksen muuttamisesta

Elinkeinohallitus on

muuttanut elintarvikelisäaineista 28 päivänä tammikuuta 1986 antamansa päätöksen (84/86) 5, 6 ja 19§:n 1 momentin, 6 ja 19§:n edellä olevan väliotsakkeen sekä päätöksen liitteenä 1 olevan lisäaineluettelon kohdan 01.05.3 paakkuuntumisen estoaineiden osalta, kohdan 01.08 stabilointiaineiden osalta, 01.09 happamuudensäätöaineiden ja stabilointiaineiden osalta, kohdan 02.01.1 sakeuttamis- ja hyytelöimisaineiden osalta, kohdan 02.02.2 elintarvikevärien, happamuudensäätöaineiden ja säilöntäaineiden osalta, kohdat 02.04 ja 03.03 elintarvikevärien osalta, kohdan 04.03 stabilointiaineiden osalta, kohdan 05.01 makeutusaineiden sekä sakeuttamis- ja hyytelöimisaineiden osalta, kohdan 07.01, kohdat 07.04, 07.05 ja 07.06 hapettumisen estoaineiden ja säilöntäaineiden osalta, kohdan 07.07.2, kohdan 08.07.2 elintarvikevärien sekä sakeuttamis- ja hyytelöimisaineiden osalta, kohdat 08.08 ja 09.03, kohdan 09.05 stabilointiaineiden osalta, kohdan 09.06 kypsytteiden sekä sakeuttamis- ja hyytelöimisaineiden osalta, kohdan 09.07 kypsytteiden, sakeuttamis- ja hyytelöimisaineiden ja elintarvikevärien osalta, kohdan 10.01.5 hapettumisen estoaineiden osalta, kohdan 10.02.3, kohdan 11.02.3 sakeuttamis- ja hyytelöimisaineiden ja stabilointiaineiden osalta, kohdan 11.02.5 sakeuttamis- ja hyytelöimisaineiden osalta, kohdan 11.02.6 säilöntäaineiden osalta, kohdan 12.02.2 happamuudensäätöaineiden osalta, kohdan 12.02.3 happamuudensäätöaineiden ja elintarvikevärien osalta, kohdan 12.03.01 elintarvikevärien ja happamuudensäätöaineiden osalta, kohdan 12.04.1 valmistuksen apuaineiden osalta, kohdan 14.01 elintarvikevärien, emulgointiaineiden, sakeuttamis- ja hyytelöimisaineiden sekä stabilointiaineiden osalta, kohdan 14.02 sakeuttamis- ja hyytelöimisaineiden osalta, kohdan 14.05 aromiaineiden, makeutusaineiden ja sakeuttamis- ja hyytelöimisaineiden osalta, kohdan 16.04 valmistuksen apuaineiden osalta, kohdan 17.01 aromiaineiden ja emulgointiaineiden osalta, kohdan 17.02 aromiaineiden, hapettumisen estoaineiden ja makeutusaineiden osalta, kohdan 17.03 hapettumisen estoaineiden osalta, kohdan 18.01, kohdan 18.02, kohdan 19.01 elintarvikevärien osalta, kohdan 20.01 sakeuttamis- ja hyytelöimisaineiden osalta, lisäaineluettelon liitteet 2-4 sekä liitteessä 6 olevan taulukon 4,

näistä 6§ ja 19§:n 1 momentti, liitteen 1 kohdat 02.01.1, 02.04, 07.07.2, 09.07, 12.04.1, 14.02, 14.05, 19.01 sekä liitteen 6 taulukko 4 sellaisina kuin ne ovat 16 päivänä joulukuuta 1986 annetussa elinkeinohallituksen päätöksessä (1013/86) ja liitteen 1 kohdat 09.06, 11.02.3, 12.02.3, 14.01, 17.01, 17.02 ja 18.01 osittain muutettuina viimeksi mainitulla päätöksellä,

lisännyt päätöksen 2§:ään uuden kohdan 7, uuden 6a ja 6b §:n, 21§:ään uuden 2 momentin, uuden 24a ja 24b §:n, 26§:ään uuden kohdan 5, lisättyjen 6a, 6b, 24a ja 24b §:n edelle uudet väliotsakkeet, liitteenä 1 olevan lisäaineluettelon kohtaan 01.02.2 valmistuksen apuaineiden jälkeen uuden lisäaineryhmän makeutusaineet, kohtaan 02.01.1 sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 16 päivänä joulukuuta 1986 annetulla päätöksellä, aromiaineiden jälkeen uuden lisäaineryhmän valmistuksen apuaineet, kohtaan 04.01 hapettumisen estoaineiden jälkeen uudet lisäaineryhmät ponneaineet ja vaahdonestoaineet, kohtaan 06.02.2 säilöntäaineiden jälkeen uuden lisäaineryhmän vaahdotusaineet, kohtaan 08.03 pintakäsittelyaineiden jälkeen uuden lisäaineryhmän stabilointiaineet, kohtaan 09.10 hapettumisen estoaineiden jälkeen uuden lisäaineryhmän happamuudensäätöaineet, kohdan 12.02 otsakkeeseen mehuvalmiste uuden alaviitteen 1), kohtaan 14.05, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 16 päivänä joulukuuta 1986 annetulla päätöksellä, vaahdonestoaineiden jälkeen uudet lisäaineryhmät paakkuuntumisen estoaineet ja ponneaineet, kohtaan 17.02, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 16 päivänä joulukuuta 1986 annetulla päätöksellä, säilöntäaineiden jälkeen uuden lisäaineryhmän muut lisäaineet, kohtaan 19.01, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 16 päivänä joulukuuta 1986 annetulla päätöksellä, liuottimien jälkeen uuden lisäaineryhmän makeutusaineet ja päätöksen liitteenä olevan lisäaineluettelon liitteeseen 6 uuden taulukon 5 seuraavasti:

2 §

7) ruokasuolavalmisteella ruokasuolaa (natriumkloridia) sisältävää, ruokasuolan tavoin käytettävää elintarvikelisäaineseosta tai elintarvikelisäaineiden ja elintarvikkeen valmistusaineiden seosta.

Lisäaineen käyttö toisessa lisäaineessa
5 §

Lisäainetta, joka sisältää toista sen käytölle välttämätöntä tai käyttöä helpottavaa liitteessä 3 mainittua lisäainetta, saa käyttää siten kuin 3§:ssä määrätään elintarvikkeeseen, johon tämän toisen lisäaineen käyttö ei muutoin ole sallittua, jos elintarvikkeeseen näin joutuvalla määrällä ei tässä elintarvikkeessa ole tälle lisäaineelle ominaista vaikutusta eikä muualla ole erikseen toisin säädetty tai määrätty.

Etikka, luonnonmauste, luontainen aromiaine ja aromi sekä ruokasuola ja ruokasuolavalmiste
6 §

Etikkahappoa ja etikasta annetussa asetuksessa (476/65) mainittua muuta etikkavalmistetta sekä luonnonmaustetta, luontaista aromiainetta ja aromia sekä ruokasuolaa (natriumkloridi) ja ruokasuolavalmistetta saa käyttää elintarvikkeeseen ilman määrällistä rajoitusta, jollei lisäaineluettelossa ole mainintaa 'Ei lisäaineita' tai jollei niiden käyttöä ole muuten rajoitettu. Mitä edellä on määrätty etikkahaposta, koskee myös etikkahapon kalium-, kalsium- ja natriumsuoloja (kalium-, kalsium- ja natriumasetaattia).

Ponneaine
6 a §

Elintarviketta sisältävän aerosolin ponneaineena saa käyttää hiilidioksidia ja typpeä yksin tai seoksena. Muuta ponneainetta saa käyttää liitteen 1 mukaisesti.

Pakkauskaasu
6 b §

Pakkaamisen yhteydessä lisättävänä kaasumaisena säilöntäaineena saa käyttää hiilidioksidia, happea ja typpeä yksin tai seoksena.

Alkoholijuoma, etikka, ruokasuola ja ruokasuolavalmiste
19 §

Elintarvikkeeseen käytetty ruokasuola on ilmoitettava elintarvikkeen myyntipäällyksessä nimellä ruokasuola tai suola. Ruokasuolavalmiste ilmoitetaan vastaavasti nimellä ruokasuolavalmiste tai suolavalmiste, jonka jälkeen suluissa ilmoitetaan ruokasuolavalmisteen aineet painon mukaan alenevassa paljousjärjestyksessä. Ne lisäaineet, joilla ei ole lisäaineellista vaikutusta lopputuotteessa, voidaan jättää ilmoittamatta. Ruokasuolavalmistetta käytettäessä elintarvikkeen myyntipäällyksessä on ilmoitettava elintarvikkeen ruokasuola- (natriumkloridi-) pitoisuus.

Etikkavalmiste ilmoitetaan elintarvikkeen myyntipäällyksessä etikasta annetussa asetuksessa ilmoitetulla nimellä. Etikkahapon kalium-, kalsium- ja natriumsuolat ilmoitetaan ryhmänimellä happamuudensäätöaineet tai 18§:n mukaisesti.


Aromiaine
21 §

Lisäaineluettelossa kirjaimella d merkitty aromiaine sekä 20§:n 2 momentissa mainittu luontainen aromi voidaan ilmoittaa omalla nimellään ilman aromin lajia osoittavaa ryhmänimeä.

Ponneaine
24 a §

Elintarvikkeeseen käytetty ponneaine on ilmoitettava elintarvikkeen myyntipäällyksessä käyttämällä ryhmänimeä ponneaineet, jonka jälkeen ilmoitetaan ponneaineiden kokonaismäärä tilavuusprosentteina sisällön määrästä.

Pakkauskaasu
24 b §

Pakkaamisen yhteydessä lisättyä kaasumaista säilöntäainetta ei tarvitse ilmoittaa myyntipäällyksessä.

Eräiden elintarvikkeiden ilmoittaminen vähäsuolaiseksi
26 §

5) liha-, kala- ja kasvisliemissä enintään 0,5 painoprosenttia.


Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 1989. Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä noudattamaan tämän päätöksen määräyksiä.

Valmistaja, valmistuttaja, pakkaaja tai maahantuoja saa luovuttaa kauppaan elintarviketta vuoden 1990 maaliskuun loppuun, vaikka elintarvike ei täytä tämän päätöksen määräyksiä, jos se on tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukainen.

Muu kuin 2 momentissa mainittu elinkeinonharjoittaja saa myydä sille ennen vuoden 1990 maaliskuun loppua toimitetun elintarvikkeen, vaikka elintarvike ei täytä tämän päätöksen määräyksiä, jos se on tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukainen.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen toimeenpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1989

Pääjohtaja
Seppo Rautio

Toimistopäällikkö
Anna-Liisa Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.