37/1989

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Laki työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun lain 1 ja 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työvoima-asioiden piiri- ja paikallishallinnosta 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (77/73) 1§:n 1 momentti ja 3§:n 1 momentti näin kuuluviksi:

1 §

Työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon tehtävänä on työministeriön alaisena huolehtia työvoima-asioiden alueellisesta hoitamisesta.


3 §

Työvoima-asiain paikallishallinnon toimieliminä ovat työvoimapiirien toimistojen alaisina toimivat työvoimatoimistot, joiden toimialueisiin kuuluu yksi tai useampia kuntia. Työvoimatoimistojen toimialueiden rajat vahvistaa työministeriö.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Hallituksen esitys 100/88
Perustuslakivaliok. miet. 6/88
Suuren valiok. miet. 159/88

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.