36/1989

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Laki työsuojelurahastolain 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 1979 annetun työsuojelurahastolain (407/79) 3§ näin kuuluvaksi:

3 §
Rahaston valvonta

Työsuojelurahaston toimintaa valvoo työministeriö.

Ministeriö vahvistaa rahaston säännöt sekä nimittää rahaston ylintä päätösvaltaa käyttävän toimielimen jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet työnantajain ja työntekijäin edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta sekä työministeriön hallinnonalalta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä >kesäkuuta 1989.

Tämän lain voimaan tullessa toimiva 3§:n 2 momentissa tarkoitettu toimielin jatkaa toimintaansa sitä asetettaessa määrätyn ajan.

Hallituksen esitys 100/88
Perustuslakivaliok. miet. 6/88
Suuren valiok. miet. 159/88

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.