35/1989

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Laki merimiesten palvelu- ja opintotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan merimiesten palvelu- ja opintotoiminnasta 8 päivänä kesäkuuta 1972 annetun lain (452/72) 1§:n 2 momentti, 12§, 13§:n 1 momentti sekä 14§:n 1 ja 3 momentti näin kuuluviksi:

1 §

Merimiesten palvelu- ja opintotoiminta on valtion valvonnan alaista. Valvonta kuuluu työministeriölle.

12 §

Merimiespalvelutoimiston edustajiston määrää työministeriö kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Edustajistoon kuuluu viisitoista jäsentä. Jäsenillä on henkilökohtaiset varamiehet. Jäsenistä ja vastaavasti varamiehistä tulee yhden edustaa työministeriötä, yhden valtiovarainministeriötä ja yhden kauppa- ja teollisuusministeriötä. Muista jäsenistä ja vastaavasti varamiehistä tulee kuuden edustaa laivanvarustajia ja kuuden merenkulkijoita. Viimeksi mainituista tulee kolmen edustaa miehistöä sekä yhden kansipäällystöä, yhden konepäällystöä ja yhden radiosähköttäjiä.

Työministeriön on ennen laivanvarustajia ja merenkulkijoita edustavien jäsenten ja heidän varamiestensä määräämistä hankittava asianomaisen alan kunkin tunnustetun järjestön ehdotus, jonka mukaan ministeriön on määrättävä jäsenet ja varamiehet. Ehdotuksessa, tullakseen otetuksi huomioon, pitää olla kaksi kertaa niin monta jäsen- ja varamiesehdokasta kuin heitä on määrättävä. Jos järjestö ei tee ministeriön määräämässä ajassa asianmukaista ehdotusta, on ministeriön kuitenkin suoritettava jäsenten ja varamiesten määrääminen.

13 §

Työministeriön on määrättävä yksi edustajiston jäsenistä edustajiston puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.


14 §

Merimiespalvelutoimiston hallituksen määrää työministeriö jäljempänä säädetyin poikkeuksin kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.


Laivanvarustajia ja merenkulkijoita edustavien jäsenten ja heidän varamiestensä määräämisessä noudatetaan, mitä 12§:n 3 momentissa on säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Tämän lain voimaantullessa toimivat merimiespalvelutoimiston edustajisto ja hallitus jatkavat toimintaansa niitä asetettaessa määrätyn ajan.

Hallituksen esitys 100/88
Perustuslakivaliok. miet. 6/88
Suuren valiok. miet. 159/88

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.