1378/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annettuun lakiin (494/83) uusi näin kuuluva 21 c§:

21 c §
Kokeilu

Valtionosuutta ja -avustusta koskevan menettelyn kehittämiseksi voidaan järjestää tarpeellista kokeilua ja siinä poiketa valtionosuuden ja -avustuksen määrää sekä oppilaan kotikunnan maksuosuutta ja korvausta koskevia perusteita lukuun ottamatta tämän lain säännöksistä sen mukaan kuin asetuksella säädetään ja sen nojalla opetusministeriö tarvittaessa määrää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 222/88
Sivistysvaliok. miet. 25/88
Suuren valiok. miet. 223/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.