1370/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki palo- ja pelastustoimesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan palo- ja pelastustoimesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (559/75) 11§:n 1 momentti ja 14§ sekä

muutetaan lain 9§ ja 12§:n 1 momentti näin kuuluviksi:

9 §

Kunnat voivat sopimuksen nojalla yhteisesti hoitaa palo- ja pelastustoimeen kuuluvia tehtäviä (yhteistoimintasopimus). Sopimuksen tulee sopeutua yhteistoimintasuunnitelmaan.

12 §

Kunnassa on palopäällikön päätoiminen virka. Palopäällikkö voi hoitaa myös väestönsuojelupäällikön tai -ohjaajan tehtävät. Kunnassa tulee tarpeen mukaan olla myös apulaispalopäällikön, palotarkastajan ja muita palo- ja pelastustoimen virkoja sekä nuohoojan virkoja.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 221/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 21/88
Suuren valiok. miet. 216/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.