1359/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Asetus eräiden liikenneministeriön ja sen hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Liikenneministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n 1 ja 4 momentin sekä 10§:n 1 momentin nojalla:

1 §

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut peruspalkkaiset ja sopimuspalkkaiset virat:

Liikenneministeriö

Perustetaan:

yksi S 25 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva yli-insinöörin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva tutkijan virka; sekä

kolme A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa.

Tiet

Lakkautetaan:

yksitoista A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa rakennusmestarin virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva piirtäjän virka;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva vahtimestarin virka;

viisitoista A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa; sekä

kaksi A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa.

Autorekisterikeskus

Perustetaan:

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva tiedotussihteerin virka; ja

kuusi A17 palkkausluokkaan kuuluvaa katsastusteknikon virkaa.

Ilmatieteen laitos

Perustetaan:

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva tutkimusapulaisen virka.

Telehallintokeskus

Perustetaan:

kaksi A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa osastosihteerin virkaa;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva varastomestarin virka; sekä

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva jaostosihteerin virka.

Valtionrautatiet

Lakkautetaan:

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva aktuaarin virka;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva apulaisasemapäällikön virka;

sataviisikymmentä A 2 palkkausluokkaan kuuluvaa asemamiehen virkaa;

neljä A 3 palkkausluokkaan kuuluvaa asemamiehen virkaa;

kolme A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa asemapäällikön virkaa;

kolme A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa asetinlaitemiehen virkaa;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva huoltomestarin virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva ylemmän palkkaluokan insinöörin virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva kamreerin virka;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva kielenkääntäjän virka;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva kirjeenvaihtajan virka;

yksi A 10 palkkausluokkaan kuuluva koneenhoitajan virka;

yksi S 25 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva koneinsinöörin virka;

yksi S 24 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva koneinsinöörin virka;

neljä A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa konekirjoittajan virkaa;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva konttoripäällikön virka;

seitsemän A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa kuormausmestarin virkaa;

yksi S 23 sopimuspalkkaluokkaan kuuluva käyttöpäällikön virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva lakimiehen virka;

kymmenen A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa liikennemestarin virkaa;

viisi A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa alemman palkkaluokan liikennetarkastajan virkaa;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva liikennevirkailijan virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva ostopäällikön virka;

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa piirtäjän virkaa;

kaksi A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa puhelunvälittäjän virkaa;

yksi A 3 palkkausluokkaan kuuluva puhelunvälittäjän virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva puutarhurin virka;

yksi A 21 palkkausluokkaan kuuluva päämatemaatikon virka;

yksi A 12 palkkausluokkaan kuuluva rakennusmestarin virka;

kolmetoista A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa rakennusmestarin virkaa;

kaksikymmentäviisi A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa rataesimiehen virkaa;

seitsemänkymmentä A 3 palkkausluokkaan kuuluvaa tallimiehen virkaa;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva teknikon virka;

seitsemän A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa teknikon virkaa;

neljä A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa teknikon virkaa;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva teknikon virka;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva teknillisen apulaisen virka;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva terveysolojen tarkkaajan virka;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva toimistorakennusmestarin virka;

neljä A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistorakennusmestarin virkaa;

yksitoista A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yhdeksäntoista A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kaksikymmentäkolme A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

kolme A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kuusi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kahdeksan A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

viisi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kaksikymmentäneljä A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

neljäkymmentäkuusi A 2 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva vaihdemiehen virka;

kolme A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa vaihdemiesten esimiehen virkaa;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva varastomestarin virka;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva varastonpäällikön virka;

kolmekymmentä A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa veturinlämmittäjän virkaa;

viisikymmentäneljä A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa veturinlämmittäjän virkaa;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva ylitarkastajan virka; sekä

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva yliteknikon virka.

Posti- ja telelaitos

Lakkautetaan:

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva konttoripäällikön virka;

yksi A 23 palkkausluokkaan kuuluva konttoripäällikön virka;

neljä A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa konttoripäällikön virkaa;

yksi A 20 palkkausluokkaan kuuluva konttoripäällikön virka;

yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva apulaistoimistopäällikön virka;

yksi A 22 palkkausluokkaan kuuluva kamreerin virka;

kaksi A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa osastosihteerin virkaa;

yksi A 17 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva osastosihteerin virka;

yksi A 19 palkkausluokkaan kuuluva esittelijän virka;

kaksi A 21 palkkausluokkaan kuuluvaa liikennetarkastajan virkaa;

kaksi A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa liikennetarkastajan virkaa;

viisi A 19 palkkausluokkaan kuuluvaa liikennetarkastajan virkaa;

kolme A 18 palkkausluokkaan kuuluvaa liikennetarkastajan virkaa;

kaksi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa liikennetarkastajan virkaa;

kaksi A 20 palkkausluokkaan kuuluvaa radioaseman päällikön virkaa;

yksi A 18 palkkausluokkaan kuuluva työntutkijan virka;

kaksi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa autonkuljettajien esimiehen virkaa;

viisi A 16 palkkausluokkaan kuuluvaa teleasiainhoitajan virkaa;

kuusitoista A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa teleasiainhoitajan virkaa;

viisi A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa televalvojan virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva autovarikon esimiehen virka;

kaksi A 17 palkkausluokkaan kuuluvaa viestijohtajan virkaa;

yksi A 16 palkkausluokkaan kuuluva toimistosihteerin virka;

neljä A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistosihteerin virkaa;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva varastoesimiehen virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva apulaistaloustarkastajan virka;

yhdeksän A 15 palkkausluokkaan kuuluvaa radiosähköttäjän virkaa;

kolme A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa kassanhoitajan virkaa;

kolme A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa kassanhoitajan virkaa;

kaksi A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa kassanhoitajan virkaa;

kaksikymmentäkaksi A 14 palkkausluokkaan kuuluvaa autonasentajan virkaa;

viisi A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa autonasentajan virkaa;

yksi A 13 palkkausluokkaan kuuluva jaostosihteerin virka;

kahdeksan A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa jaostosihteerin virkaa;

neljätoista A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa jaostosihteerin virkaa;

yhdeksän A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa jaostosihteerin virkaa;

neljä A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa jaostosihteerin virkaa;

seitsemän A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa jaostosihteerin virkaa;

yksi A 15 palkkausluokkaan kuuluva televirkailijan virka;

yksi A 14 palkkausluokkaan kuuluva televirkailijan virka;

yksitoista A 13 palkkausluokkaan kuuluvaa televirkailijan virkaa;

kaksikymmentäkahdeksan A 12 palkkausluokkaan kuuluvaa televirkailijan virkaa;

neljäkymmentäkahdeksan A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa televirkailijan virkaa;

neljäkymmentäyksi A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa televirkailijan virkaa;

kolmekymmentäneljä A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa televirkailijan virkaa;

kuusitoista A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa televirkailijan virkaa;

kuusitoista A 11 palkkausluokkaan kuuluvaa televälittäjän virkaa;

seitsemän A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa televälittäjän virkaa;

kaksi A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa televälittäjän virkaa;

kolme A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa televälittäjän virkaa;

kolme A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa televälittäjän virkaa;

kymmenen A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa televälittäjän virkaa;

yksi A 11 palkkausluokkaan kuuluva varastomestarin virka;

seitsemän A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa varastomestarin virkaa;

kahdeksan A 10 palkkausluokkaan kuuluvaa teleautonkuljettajan virkaa;

kolmekymmentäkahdeksan A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa autonkuljettajan virkaa;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva teleapulaisen virka;

kaksi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa teleapulaisen virkaa;

kaksi A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa teleapulaisen virkaa;

kolme A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa teleapulaisen virkaa;

yksi A 9 palkkausluokkaan kuuluva talonmiehen virka;

yksi A 8 palkkausluokkaan kuuluva talonmiehen virka;

kolme A 9 palkkausluokkaan kuuluvaa virastomestarin virkaa;

viisi A 8 palkkausluokkaan kuuluvaa virastomestarin virkaa;

yksi A 7 palkkausluokkaan kuuluva virastomestarin virka;

kymmenen A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kaksikymmentäviisi A 5 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

kolme A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa toimistovirkailijan virkaa;

yksi A 3 palkkausluokkaan kuuluva toimistovirkailijan virka;

neljä A 7 palkkausluokkaan kuuluvaa varastoapulaisen virkaa;

yksi A 5 palkkausluokkaan kuuluva postiapulaisen virka;

seitsemän A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa autonsiivoojan virkaa;

kolme A 4 palkkausluokkaan kuuluvaa siivoojan virkaa; sekä

neljäkymmentäyksi A 3 palkkausluokkaan kuuluvaa siivoojan virkaa.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tällä asetuksella perustetut virat voidaan täyttää ensimmäisellä kerralla niitä haettaviksi julistamatta.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustettujen virkojen täyttämiseksi saa ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virat on perustettu.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.