1355/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki nuorten työntekijäin suojelusta annetun lain 7§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan nuorten työntekijäin suojelusta 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (669/67) 7§:n 1 ja 3 momentti näin kuuluviksi:

7 §

Viisitoista vuotta täyttäneen nuoren työntekijän työaika on sijoitettava kello 6:n ja kello 22:n väliseen aikaan.


Edellä 1 momentissa olevan säännöksen estämättä saadaan yrityksissä, joissa on käytössä kolmeen tai useampaan vuoroon järjestetty työ, kuusitoista vuotta täyttänyttä nuorta työntekijää, jos hänen ammattikehityksensä sitä välttämättä vaatii, pitää työsuojelupiirin työsuojelulautakunnan poikkeuslupajaoston luvalla ja sen tarkemmin määräämin ehdoin työssä yön aikana.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 193/88
Sosiaalivaliok. miet. 35/88
Suuren valiok. miet. 227/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.