1295/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 70§:ssä säädetyllä tavalla, muutetaan edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain 1§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1110/85), näin kuuluvaksi:

1 §

Edustajalle suoritetaan samalta ajalta kuin edustajanpalkkiota edustajantoimesta aiheutuvista ylimääräisistä kuluista korvausta, jonka suuruus on 33 prosenttia 1 momentin mukaisesta edustajanpalkkiosta ilman ikälisiä ja määrävuosikorotuksia. Edustajalle, joka on valittu muusta kuin Helsingin kaupungin tai Uudenmaan läänin vaalipiiristä, suoritetaan kulukorvaus 45 prosentin mukaan laskettuna. Jos edustajalla on muussa kuin Helsingin kaupungin tai Uudenmaan läänin vaalipiirissä olevan asunnon lisäksi edustajantoimen hoitamista varten omistus- tai vuokra-asunto Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa tai Vantaalla, suoritetaan kulukorvaus 56 prosentin mukaan laskettuna. Uudenmaan läänin vaalipiiristä valitun edustajan kulukorvaus lasketaan kuitenkin 45 prosentin mukaan, jos hänen asuntonsa on yleisiä maa- ja vesikulkuneuvoja käyttäen kauempana kuin 30 kilometrin matkan päässä Helsingin päärautatieasemalta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Lakialoite 112/88
Valtiovarainvaliok. miet. 86/88
Suuren valiok. miet. 213/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.