1291/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja kantopalkkioista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 3 ja 5§:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetun valmisteverotuslain 17§:n 1 ja 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1287/88),

muuttanut eräiden verojen maksupaikoista ja kantopalkkioista 29 päivänä kesäkuuta 1987 annetun valtiovarainministeriön päätöksen (622/87) 3§:n sekä

lisännyt 5§:ään uuden 2 momentin seuraavasti:

3 §
Valmisteverojen maksupaikat

Valmisteverotuslaissa tarkoitetut verot ja maksut saadaan maksaa postisiirtoliikettä välittävään postitoimipaikkaan tai Postipankki Oy:hyn, liike-, säästö- taikka osuuspankkiin.

5 §
Rahalaitoksen viivästyskorko

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan myös valmisteverotuslaissa tarkoitettujen verojen ja maksujen siirtämiseen tai tilittämiseen tullilaitoksen postisiirtotulotilille.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1988

Ministeri
Ulla Puolanne

Vanhempi hallitussihteeri
Sakari Alasalmi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.