1288/1988

Annettu Helsingissä päivänä joulukuuta 1988

Asetus valmisteverotusasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 20 päivänä syyskuuta 1974 annetun valmisteverotusasetuksen (729/74) 7§:n 2 momentti ja

lisätään 3 a§:ään, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa asetuksessa (1022/82), uusi 2 momentti seuraavasti:

3 a §

Valmisteverotuslain 20§:n 3 momentissa tarkoitettu, takaisin perittävälle, hakemuksesta liikaa palautetulle valmisteverolle sekä takaisin perittävälle hinnanerokorvaukselle perittävä korko lasketaan 9 prosentin vuotuisen koron mukaan. Korkoa ei peritä sataa markkaa pienemmästä määrästä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.