1269/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 23§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kaapelilähetystoiminnasta 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain (307/87) 23§:n 4 momentti näin kuuluvaksi:

23 §
Rangaistussäännökset

Tutkittaessa 2 momentissa tarkoitettua rikosta voidaan toimittaa pakkokeinolaissa (450/87) tarkoitettu kotietsintä sen estämättä, mitä mainitun lain 5 luvun 1§:n 1 momentissa on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 186/88
Lakivaliok. miet. 14/88
Suuren valiok. miet. 217/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.