1268/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki nopeusvalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetun lain 6§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan nopeusvalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä 23 päivänä elokuuta 1985 annetun lain (733/85) 6§ näin kuuluvaksi:

6 §

Jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että on tehty 3§:ssä tarkoitettu rikos, voidaan toimittaa pakkokeinolaissa (450/87) tarkoitettu kotietsintä ajoneuvossa tai sen perävaunussa 1§:ssä tarkoitetun laitteen löytämiseksi sen estämättä, mitä pakkokeinolain 5 luvun 1§:n 1 momentissa on säädetty. Kotietsintä voidaan toimittaa vastaavasti myös rakennuksessa, huoneessa tai suljetussa säilytyspaikassa, jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että sitä käytetään laitteen maahantuontivarastona taikka valmistus-, kaupanpito-, myynti-, luovutus- tai asennuspaikkana.

Jos on erittäin todennäköisiä perusteita epäillä, että on tehty 3§:n 1 momentissa tarkoitettu tutkanpaljastinrikkomus, voidaan toimittaa pakkokeinolaissa tarkoitettu henkilöntarkastus ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajalle sen estämättä, mitä sanotun lain 5 luvun 10§:n 1 momentissa on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 186/88
Lakivaliok. miet. 14/88
Suuren valiok. miet. 217/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.