1267/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki eläinsuojelulain 13 a§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä tammikuuta 1971 annetun eläinsuojelulain 13 a§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä syyskuuta 1985 annetussa laissa (777/85), näin kuuluvaksi:

13 a §

Edellä 2 a§:ssä tarkoitetun laitteen tai välineen takavarikosta on voimassa, mitä pakkokeinolaissa (450/87) on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 186/88
Lakivaliok. miet. 14/88
Suuren valiok. miet. 217/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.