1251/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki verotuslain 68 a§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 68 a§, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (314/82), näin kuuluvaksi:

68 a §

Valtioneuvoston on verohallitusta kuultuaan vahvistettava metsätalouden ja porotalouden tuottoperusteet siten, että verotus tulee oikeaksi ja yhdenmukaiseksi.

Jos metsätalouden tuottoperusteina sovellettavissa metsäveroluvuissa tai verokuutiometrin rakenteessa on todettu tapahtuneen muutos, joka aiheuttaa tuoton lisääntymisen tai vähentymisen ainakin viidellä prosentilla, on maatilatalouden tuloveroasetuksessa lueteltuihin tuottoperusteisiin tehtävä vastaavat muutokset, ennen kuin verokuutiometrin keskimääräinen raha-arvo vahvistetaan kulumassa olevalta verovuodelta toimitettavaa metsätaloudesta saatujen tulojen verotusta varten.

Valtioneuvoston on vahvistettava vuosittain verokuutiometrin keskimääräinen raha-arvo ja porotalouden tuottoperusteet ennen joulukuun 10 päivää.

Metsäntutkimuslaitoksen on ennen lokakuun 31 päivää tehtävä valtioneuvostolle ehdotus verokuutiometrin keskimääräisestä raha-arvosta kulumassa olevalta verovuodelta toimitettavaa verotusta varten. Paliskuntain yhdistyksen on ennen lokakuun 31 päivää tehtävä valtioneuvostolle ehdotus tuottoperusteista porotaloudesta saatujen tulojen verotusta varten.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 111/88
Valtiovarainvaliok. miet. 83/88
Suuren valiok. miet. 205/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.