1249/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan konserniavustuksesta verotuksessa 21 päivänä marraskuuta 1986 annetun lain (825/86) 1§ ja 3§:n 1 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 6 a§ seuraavasti:

1 §

Konserniavustuksen vähentämisestä antajan tulosta ja sen lukemisesta saajan tuloksi verotuksessa säädetään tässä laissa.

3 §

Jos kotimainen osakeyhtiö tai osuuskunta (emoyhteisö) omistaa vähintään yhdeksän kymmenesosaa toisen kotimaisen osakeyhtiön tai osuuskunnan (tytäryhteisö) osakepääomasta tai osuuksista emoyhtiö saa vähentää tytäryhteisölleen suorittamansa konserniavustuksen veronalaisesta liiketulosta. Kunnallisverotuksessa konserniavustusta ei kuitenkaan saa vähentää verotuslain 72§:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta harkinnalla vahvistetusta määrästä. Suoritetun konserniavustuksen määrä luetaan tytäryhteisön veronalaiseksi liiketuloksi.


6 a §

Tulona, jonka perusteella ratkaistaan, onko toimitettava harkintaverotus, pidetään tulolähteen tuloa, josta on vähennetty konserniavustus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 110/88
Valtiovarainvaliok. miet. 82 ja 82 a/88
Suuren valiok. miet. 204/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.