1247/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 16§:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain 16§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 13 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (947/85), näin kuuluvaksi:

16 §

Lisävero on niistä moottoriajoneuvoista, joista on suoritettava varsinaista ajoneuvoveroa tai joista laatunsa puolesta ajoneuvovero voidaan laskea, jolloin bensiiniä käyttämään tarkoitetun ajoneuvon vero on laskettava 5§:ssä säädetyin perustein, tuo vero kaksikymmenkertaisena, kuitenkin vähintään 5 000 markkaa. Muista moottoriajoneuvoista lisävero on 5 000 markkaa. Linja-auton lisävero on 50 000 markkaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989 ja on voimassa vuoden 1989 loppuun. Tämän lain säännöksiä noudattaen lisävero voidaan maksuunpanna jo ennen lain voimaantuloa.

Hallituksen esitys 227/88
Valtiovarainvaliok. miet. 98 ja 98 a/88
Suuren valiok. miet. 220/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.