1237/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki veronkantolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 11 päivänä elokuuta 1978 annettuun veronkantolakiin (611/78) uusi näin kuuluva 18 c§:

18 c §

Edellä 16-18 b§:ssä tarkoitetuissa tilityksissä sovellettaviin maksuunpanosuhteisiin ei sisällytetä yhtiöveron hyvityksestä annetussa laissa tarkoitettuja osingonsaajien hyväksi luettuja yhtiöveron hyvityksiä.

Veronsaajien maksuunpano-osuuksista yhtiöveron hyvitysten johdosta tehtävät vähennykset saadaan, kun kunkin verovelvollisen hyväksi luettu yhtiöveron hyvitys jaetaan tämän maksettavaksi pantujen verojen suhteessa ja näin saadut määrät lasketaan veronsaajittain yhteen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990, ja sitä sovelletaan verovuodelta 1990 tehtävästä maksuunpanotilityksestä alkaen.

Hallituksen esitys 112/88
Valtiovarainvaliok. miet. 84 ja 84 a/88
Suuren valiok. miet. 206/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.