1235/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki maatilatalouden tuloverolain 5§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 5§:n 1 momentin 13 kohta, sellaisena kuin se on 15 päivänä kesäkuuta 1973 annetussa laissa (509/73), sekä

lisätään 5§:n 1 momenttiin uusi 14 kohta seuraavasti:

5 §

Edellä 4§:ssä tarkoitettuja maatalouden verovuoden veronalaisia tuloja ovat muun ohessa:


13)verovelvollisen ja hänen perheensä tilalla olevan asunnon asuntotulo asuntotulon verottamisesta eräissä tapauksissa annetussa laissa (505/73) säädetyllä tavalla; sekä

14)maatilatalouteen kuuluvan omaisuuden tuottamat osingot ja korot yhtiöveron hyvitys mukaan lukien.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990, ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 112/88
Valtiovarainvaliok. miet. 84 ja 84 a/88
Suuren valiok. miet. 206/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.