1234/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Laki konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan konserniavustuksesta verotuksessa 21 päivänä marraskuuta 1986 annetun lain (825/86) 6§:n 1 momentti, sekä

muutetaan 7§:n 3 kohta näin kuuluvaksi:

7 §

Edellytyksenä avustuksen käsittelemiselle konserniavustuksena on lisäksi:


3)ettei antaja eikä saaja ole elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa tarkoitettu raha-, vakuutus- tai eläkelaitos.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990, ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 112/88
Valtiovarainvaliok. miet. 84 ja 84 a/88
Suuren valiok. miet. 206/88

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.