1216/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Laki kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansanterveyslain voimaanpanosta 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain 3§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1111/87), näin kuuluvaksi:

3 §

Alle 17-vuotiaiden kunnan asukkaiden kansanterveyslain 14§:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu hampaiden tutkimus ja hoito on siten maksuton kuin sanotun lain 21§:ssä säädetään. Vuonna 1958 tai sen jälkeen syntyneiden kunnan asukkaiden kansanterveyslain 14§:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu hampaiden tutkimus ja hoito on maksutonta sikäli kuin ne koskevat hampaiden tutkimusta ja ehkäisevää hoitoa. Muilta osin peritään 60 prosenttia asetuksella vahvistetuista potilailta perittävistä maksuista ja korvauksista siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Mitä edellä on säädetty vuonna 1958 tai sen jälkeen syntyneistä kunnan asukkaista, koskee myös mainittuna vuonna tai sen jälkeen syntyneitä >kunnan alueella sijaitsevien kansanterveysasetuksen 7 a§:ssä mainittujen oppilaitosten opiskelijoita ja kansanterveysasetuksen 7 b§:ssä tarkoitettujen kaupunkien merimiesterveydenhuoltoon oikeutettuja henkilöitä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Hallituksen esitys 131/88
Sosiaalivaliok. miet. 29/88
Suuren valiok. miet. 181/88

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.