1195/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 2 ja 5§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista 23 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (1015/77) 5§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (971/86), sekä

lisätään 2§:ään uusi 11 ja 12 kohta seuraavasti:

2 §

Korkotukilainoja voidaan antaa:


11) uuteen energiantuotantoteknologiaan perustuviin hankkeisiin;

12) ravi- ja ratsastusurheilutoimintaan liittyvien rakennus- ja perusparantamishankkeiden sekä hankintojen suorittamiseen samoin kuin näistä toimenpiteistä aiheutuneiden velkojen vakauttamiseen.

5 §

Edellä 2§:n 2 kohdassa tarkoitetuista lainoista hyväksyy korkotukilainoiksi vesiensuojeluinvestointien suorittamiseen annettavat lainat ympäristöministeriö sekä muut lainat maa- ja metsätalousministeriö ja korkohyvityksen suorittaa niiden osalta vesi- ja ympäristöhallitus. Edellä 2§:n 5 kohdassa tarkoitetut lainat hyväksyy korkotukilainoiksi ympäristöministeriö sekä 6-11 kohdissa tarkoitetut lainat kauppa- ja teollisuusministeriö ja korkohyvityksen suorittaa niiden osalta valtiokonttori. Muiden lainojen osalta lainan hyväksyy korkotukilainaksi ja korkohyvityksen maksaa asianomainen keskusvirasto. Asianomainen ministeriö voi myös oikeuttaa alaisensa keskusviraston tai piirihallintoviranomaisen hyväksymään korkotukilainaksi määrältään enintään 1 000 000 markan suuruisen edellä 2§:n 2 sekä 5-11 kohdassa tarkoitetun lainan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 164/88
Valtiovarainvaliok. miet. 66/88
Suuren valiok. miet. 146/88

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.