1180/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1987

Asetus valtion teknillisen tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan valtion teknillisen tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista 11 päivänä maaliskuuta 1977 annettuun asetukseen (262/77) liittyvä hinnasto, sellaisena kuin se on 16 päivänä lokakuuta 1987 annetussa asetuksessa (790/87), seuraavasti:

Liite

HINNASTO
SUORITE MAKSU (mk)
1. Graafinen laboratorio
Kirjoitustarvikkeiden arkistokelpoisuustutkimukset
Kirjoitus- ja kopiojälki 850,-
Päällystämättömät paperit 2 100,-
Päällystetyt paperit 1 100,-
Kopiot (jälki ja paperi) 2 250,-
Muovitaskut 1 750,-
Piirustusmuovit 2 000,-
Liimat ja teipit 1 100,-
2. Biotekniikanlaboratorio
Viljan kosteus 130,-
Proteiinipitoisuus, Kjeldahl-poltto 280,-
Ohran itävyys 150,-
Ohran lajittelu 130,-
Viljan ja maltaan homeanalyysi 410,-
3. Elintarvikelaboratorio
Elintarvikkeiden ravintosisältö, peruskoostumus 960,-
Talousvesianalyysi,suppea tutkimus 380,-
Talousvesianalyysi,normaali tutkimus 560,-
Talousvesianalyysi,laaja tutkimus 900,-
Proteiinipitoisuus 280,-
Rasvapitoisuus 220,-
Ravintokuitupitoisuus 510,-
Rasvahappokoostumus 520,-
Hydroksiproliini kemiallisesti 270,-
Vapaat rasvahapot rasvoista 130,-
Peroksidiluku rasvoista 140,-
Jodiluku rasvoista 230,-
Saippuoitumaton osa rasvoista 270,-
Sokeripitoisuus hunajasta 280,-
Diastaasiluku hunajasta 230,-
Hydroksimetyylifurfuraali hunajasta 175,-
Fytiinihappo 460,-
4. Betoni- ja silikaattitekniikan laboratorio
Sementti
Sitoutumisaika 460,-
Lämmönkehitys 2 082,-
Le Chatelier-koe 322,-
Painekeitinkoe 1 392,-
Standardikoekappaleet, 3 kpl sarja, valmistus 886,-
Standardikoekappaleet, 3 kpl sarja, lujuusmääritys 633,-
Useampi, samalla tilauksella tehtävä koesarja:
Standardikoekappaleet, 4...6 kpl sarja, valmistus 621,-
Standardikoekappaleet, 4...6 kpl sarja, lujuusmääritys 437,-
Betonikoekappaleet
Puristuslujuus *) 167,-
Halkaisulujuus *) 161,-
Kuution oikaiseminen 299,-
Lieriön valupinnan oikaiseminen 184,-
Vedenpitävyys, lieriö *) 495,-
Tiheys, epäsäännöllinen koekappale 58,-
Suojahuokossuhde *) 1 173,-
Jäätymislaajenema eli dilaatio *) 1 173,-
Koekappaleen säilytys yli 1 kk, kuukaudelta tai sen osalta 29,-
Palkki 50 cm x 10 cm x 10 cm, taivutusvetolujuus *) 253,-
Palkki 50 cm x 10 cm x 10 cm, päiden puristuslujuus 219,-
Ruiskubetoninäyte, koekappaleen irroitus ja puristuslujuus
1.koekappale 575,-
seuraavat koekappaleet 340,-
*)Sisältää tiheysmäärityksen.
5. Palotekniikan laboratorio
Tekstiilien paloturvallisuuden testaaminen standardin SIS 65 00 82 mukaan 980,-
6. Tie- ja liikennelaboratorio
Asfaltti
Asfalttipäällysteen laatututkimus (6 kpl porausnäytteitä) 1 511,-
Asfalttimassan suhteitus 1 544,-
Asfalttimassan koostumus 703,-
Asfalttimastiksin laatututkimus 1 721,-
Marshall-lujuus (1 kpl porausnäytteitä) 42,-
Öljysora
Öljysoran koostumus 808,-
Öljysoran suhteitus 1 544,-
Emulsioliete
Emulsiolietteen koostumus 924,-
Emulsiolietteen suhteitus 1 544,-
Tiemerkintämassa
Laatututkimus 3 350,-
Täytejauhe
Laatututkimus 766,-
Sideaineet
Bitumin laatuominaisuudet 3 652,-
Bitumiöljyn laatututkimus 1 678,-
Bitumiemulsion laatututkimus 2 518,-
Tartuke
Laatututkimus 808,-
Nastarenkaat
Tyyppihyväksyntätutkimus 1 943,-
Maa-ainekset ja murskaustuotteet
Rakeisuuden määritys 1 163,-
Asfalttipäällysteiden kiviaineksen käyttökelpoisuusmääritys 2 700,-
Maksimikuivairtotiheyden määritys (Proctor) 1 860,-
Kantavuuden määritys (CBR) 2 380,-
Maabetonin suhteitus 3 340,-
Plastisuusluvun määritys 820,-
7. Tekstiililaboratorio Kankaiden ja neulosten testaus
Lankatiheys 185,-
Neliömassa g/m2 165,-
Ilmanläpäisevyys 290,-
Vedenkesto
Bundesmann 440,-
Hydrostaattinen paine 350,-
Murtokuormitus ja -venymä 440,-
Liestymä 380,-
Repeämiskuormitus
Elmendorf 300,-
Vetokone 590,-
Hankauksenkesto
Martindale,25 000 kierrosta 410,-
Martindale,>50 000 kierrosta 480,-
Nyppyyntyminen 370,-
Mittamuutokset pesussa 390,-
Mattojen testaus
Maton neliömassa g/m2 260,-
Nukan kiinnipysyvyys 480,-
Paksuuden vähenemä, ''tuolinjalkakoe'' 480,-
Paksuuden vähenemä, toistuva kuormitus 400,-
Ulkonäönmuutos, Tetrapod-laite 730,-
Kulutuksenkesto, Lisson-laite 1 820,-
Mittamuutokset eri kosteusoloissa 980,-
Värinkestotestit
Pesunkesto 230,-
Hankauksenkesto 140,-
Hienkesto 320,-
Valonkesto: luokat 1...3 290,-
Valonkesto: luokat 4...6 350,-
Valonkesto: luokat > 6 450,-

Milloin hinnastossa mainittuja suoritteita tuotetaan sarjatyönä ja suoritteen yksikkökustannukset tällöin ovat hinnaston mukaista maksua alhaisemmat, voidaan maksua vastaavasti alentaa ja periä se omakustannusarvoa vastaavana.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitetuista suoritteista peritään kuitenkin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen maksu.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.