1170/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa 20 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain (322/87) 3§:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

3 §

Puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla ovat asevelvollisuuslain (452/50) sekä aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetun lain (132/69) nojalla puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa palvelevat palvelusaikanaan sekä sellaiset sotilasopetuslaitoksessa sotilasvirkaan koulutettavat oppilaat, jotka eivät ole virka- tai työsopimussuhteessa valtioon.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 187/88
Puolustusasiainvaliok. miet. 5/88
Suuren valiok. miet. 196/88

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.