1166/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Valtioneuvoston päätös kalastuksenhoitomaksun ja pilkintämaksun määrästä

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/82) 88§:n 2 momentin ja 89§:n 1 momentin sekä 28 päivänä syyskuuta 1951 annetun kalastuslain 83§:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä viimeksi mainittu lainkohta on 9 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1068/88), päättänyt:

1 §

Kalastuksenhoitomaksu on 27 markkaa vuodessa.

2 §

Pilkintämaksu on 43,50 markkaa vuodessa.

3 §

Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa tapahtuvaa kalastusta varten suoritettava kalastuksenhoitomaksu on 27 markkaa vuodessa.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Sillä kumotaan 15 päivänä lokakuuta 1987 annettu valtioneuvoston päätös kalastuksenhoitomaksun ja pilkintämaksun korottamisesta (792/87).

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Ministeri
Ole Norrback

Ylitarkastaja
Harri Dahlström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.