1163/1988

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Laki tilojen yhteisten teiden ja valtaojien sekä niihin verrattavien alueiden lakkaamisesta yhteisinä alueina annetun lain 20§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tilojen yhteisten teiden ja valtaojien sekä niihin verrattavien alueiden lakkaamisesta yhteisinä alueina 17 päivänä joulukuuta 1976 annetun lain (983/76) 20§, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä tammikuuta 1981 annetussa laissa (23/81), näin kuuluvaksi:

20 §

Maanmittaustoimisto voi antaa hakemuksetta määräyksen määrätyllä alueella sijaitsevien lakanneiden yhteisten alueiden selvittämistoimitukseksi, jossa todetaan kiinteistöön siirtynyt lakannut yhteinen alue ja sen pinta-ala sekä merkitään alue kartalle ja tarvittaessa maastoon. Samassa yhteydessä voidaan käsitellä muukin kiinteistöön siirtynyt sanotunlainen yhteinen alue sekä tällaisesta alueesta muihin kiinteistöihin siirtyneet osat, jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Toimituksessa noudatettavasta menettelystä ja muutoksenhausta toimitukseen on soveltuvin kohdin noudatettava lohkomista koskevia jakolain säännöksiä.

Tässä pykälässä tarkoitetun toimituksen kustannukset maksetaan valtion varoista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 143/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 11/88
Suuren valiok. miet. 133/88

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.